Kto sme?

Whitney leaning against a railing on a downtown street

Ochutnávky vedieme zámerne tak, aby výsledkom bol zážitok z vína, zmyslového vnímania a príjemnej atmosféry. Preto je u nás možné zažiť degustáciu v inom ,,svetle” ako vo vinárstve. Navyše kladieme dôraz na vlastný výber vín a dávame predovšetkým do popredia menšie, poctivé a málo známe slovenské vinárstva, ktoré uprednostňujú kvalitu pred kvantitou.

Názov “O NÁS” používame zámerne. Za kvalitou stoja daľší ľudia, ktorí svojou poctivou prácou a kvalitnými surovinami prispievajú k tomu, aby hostia odchádzali s úsmevom a zážitkom. Počnúc samotnými rodinnými vinárstvami až po gazdiné, ktoré nám dodávajú dobroty a všetkých tých, ktorí zabezpečujú, aby akcia mohla prebehnúť v podobe a kvalite akú ju máte možnosť u nás zažiť.

Toto všetko zatrešujeme občianskym združením / neziskovou organizáciou Dionýzos. Všetky príjmy vyzbierané za vstupenky na ochutnávoky sú používané na prenájom priestorov, zabezpečenie tovaru, reklamu, prevádzku webstránky a iné prevádzkové, či propagačné náklady OZ Dionýzos. Zo získaných zdrojov nie je generovaný žiadny zisk podnikateľskej činnosti.

Verím, že všetci hostia na našich degustáciách objavia, že cítiť vo víne tak mnoho vôní a chutí, nie je žiadna mágia, ani schopnosť pár obdarených. Tiež verím, že budú odchádzať s úsmevom a nadšení ako hostia na fotke.

Prečo ochutnávky v tme?

Pýtate sa či je to prostredníctvom vína možné? Je to možné prostredníctvom osvety o tom ako rozlišovať kvalitu a ako podporovať lokálnych kvalitných producentov. Všetko so všetkým súvisí. Napríklad ak kúpite lacný málo kvalitný tovar z opačnej strany zemegule, podporujete transport zaťažujúci životné prostredie. Pritom ste mohli podporiť za tie iste financie lokálneho producenta, získať kvalitnejšie produkty a ešte aj urýchľujete ekonomiku. Možno o žiadnom neviete alebo je problematické sa k tomu produktu dostať. Služby a povedomie je stále nedostatočné. Práve pre to s me tu my. Kvalitné víno je len jeden z našich prostriedkov. Pozrite si toto pekné krátke video vysvetľujúce ako všetko začína u nás a k nám sa všetko vracia.

Kam vlastne putujú financie zo vstupeniek?

Z peňazí, ktoré vyberieme na vstupenky kupujeme víno od vinárov, platíme priestory, techniku, náklady na web, jeho správu a na marketing. Inými slovami na samotný beh ochutnávok, aby stáli za to a aby to pre Vás bol zážitok + oddych.

Zvyšné financie hromadíme na dosiahnutie cieľov, ktoré sú popísané nižšie. Ciele, ktoré tam nie sú vypísané sú navyše aj snaha zorganizovať nezávislú komisiu pre hodnotenie vín - resp. súťaž vín, založenú na inovatívnych pravidlách ale aj zakladanie nových vinohradov. Prečo? Toto je dôležité. Vedeli ste, že Slovensko spadlo z vyše 40 000 hektárov vinohradov na dnešných 8 000? Vinohradníctvo je na kolenách. A vinohradníctvo = poľnohospodárstvo.

Na znak toho, že netvoríme žiadne zisky a nepodnikáme, nemáme ani ako OZ založený živnostenský list. Je to preto, lebo skutočne nepodnikáme a teda, nie je potrebný. Dokonca nepredávame ani víno, ktoré Vám u nás tak chutí. Radšej Vás smerujeme vrámci našej činnosti späť na vinárov, ktorí víno produkujú. Vidíte aj vy za tým ten začarovaný kruh o podpore? Dúfame, že áno.