Štatút turnaja vín

Pravidlá a organizácia turnaja

Tmavá degustácia® 2019 je prvý ročník turnaja vín výrobcov vína. Turnaj NIE JE nominačnou výstavou hroznových vín pre výberovú súťaž NÁRODNÝ SALÓN VÍN SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Turnaj vín je rozdelený do niekoľkých termínov špecializovaných turnajov rozdelených počas celého roku, pričom každý termín je turnajom iba pre jednu konkrétnu kategóriu. Organizátorom Turnaja vín je OZ Dionýzos.


Podmienky účasti


Organizátor si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť prijať vzorku vína v prípade, že nespĺňa špecifikáciu turnajovej kategórie alebo inú z podmienok účasti na turnaji.


Zberné miesto

Zberné miesto pre odovzdávanie turnajových vzoriek je:


KURIÉROM:

TIbor Kiss

Nové záhrady I, č. 11

821 05, Bratislava

Tel.č.: +421 915 756 754


Vzorky vín sa stávajú vlastníctvom organizátora pre účely turnajovej a verejnej degustácie vín.


Poplatky

Prihlasovací poplatok za každú turnajovú vzorku je 20,00 €. Poplatok je možné zaplatiť iba elektronicky, a to bankovým prevodom alebo na účet organizátora spolu s prihlasovaním vzorky cez elektronický formulár na webstránke www.tmavadegustacia.sk.

Vystavovateľ má v prípade výhry ocenenia nárok na 200 nálepiek medailí zdarma pri nákupe nad 1000 nálepiek alebo 100 nálepiek zdarma pri nákupe nad 700 nálepiek


Miesto konania turnaja

Priestory pivnice Tmavej degustácie - Panská 7, 811 01, Bratislava


Hodnotiaci systém

Na turnaji vín Tmavá degustácia nie je použitý bodový systém ani senzorické hodnotenie vín. Je použitý porovnávací systém hodnotenia vín podľa preferencií laickej komisie v počte 8-16 degustátorov. Pre vyhodnotenie víťaza turnaja je použitý systém vyraďovacieho pavúka, v ktorom prebehnú tri vyraďovacie kolá.V prípade nerozhodného počtu hlasov, majú rozhodujúci hlas hostia s titulom “VOX”. Tento titul je udelený pred začiatkom turnaja trom hosťom na základe ich absolvovaných turnajov. Titul “VOX” obdržia účastníci, ktorí majú najväčšiu skúsenosť s hodnotením v turnaji.

Hodnotenie vín bude anonymné tzn., že hodnotiaci degustátori nepoznajú výrobcu vína. Zároveň sa celý turnaj odohráva za úplnej tmy a preto hodnotiaci nevidia fľašu pri nalievaní, ani etiketu, nevidia farbu vína a rovnako sa nevidia ani navzájom.

Transparentnosť turnaja bude zabezpečená dokumentáciou na diktafón a/alebo infrakamerový záznam. Tento záznam bude poskytnutý na základe žiadosti, jeho archiváciu usporiadateľ zabezpečuje minimálne 24 mesiacov odo dňa turnaja.


Ocenenia

Pre udelenie medailí je rozhodujúce umiestnenie vo finále turnaja. Účastníkovi, ktorý sa umiestni na druhom mieste turnaja, resp. prehrá vo finále, je udelená strieborná medaila. Účastníkovi, ktorý sa umiestni ako absolútny víťaz turnaja získava zlatú medailu.


Na oboch ohodnotených miestach turnaja získavajú účastníci diplom Turnaj vín s označením ceny a kategórie, v ktorej sa turnaj konal.


Výrobcovia vín, ktorí získali diplom, si budú môcť od organizátora zakúpiť víťazné hologramy Turnaj vín - cena verejnosti® 2019 s označením Zlatá medaila a Strieborná medaila za vopred stanovenú cenu. Zlatá medaila bude odkupovaná s cenou 10 Eurocentov a strieborná medaila s cenou 9 eurocentov za kus. Minimálny odber je 1000 medailí. Medaile budú dodávané na pepierovej cievke, aby ich bolo možné vložiť do etiketovacieho zariadenia.

Organizátor osloví ocenených s konkrétnou ponukou. Svojvoľné označovanie vín je považované za porušenie pravidiel turnaja a účastník stráca nárok na účasť v nasledujúcom ročníku turnaja.


Oficiálne vyhlásenie výsledkov je do 7 pracovných dní od termínu turnaja na stránkach www.tmavadegustacia.sk


Termíny a kategórie

Termíny jednotlivých kategórii turnaja sú pridávané priebežne počas celého roku podľa dopytu a ponuky zo strany súťažiacich. Organizátor si preto vyhradzuje právo na zmenu termínov a priebežnú úpravu počtu turnajov.


Pre ročník 2019 sú vyhlásené tieto termíny:

Termín uzávierky Farba vína / CO2 Odroda/Typ Zaradenie podľa zv. cukru Krajina pôvodu*
??.11.2019 - 19.00 SR

*krajinou pôvodu sa rozumie podmienka, kde víno musí byť vyrobené na území danej krajiny a zároveň hrozno, z ktorého je víno vyrobené bolo dopestované na území tej istej krajiny